Voor GINYJEN is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Indien gewenst kunt u zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Dit kunt u doen via het contactformulier of via info@ginyjen.nl.
Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van de opdracht noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke opdrachtgegevens (zoals aantal, product en prijs) van dat moment.

Doel verwerking persoonsgegevens

GINYJEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Afhandeling van uw betaling
  • Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Contact via telefoon en/of email indien dit vereist is om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren<u>
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Aflevering van goederen en diensten bij u
  • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Verwerking persoonsgegevens mits GINYJEN hier wettelijk tot verplicht is, zoals gegevens die GINYJEN nodig heeft voor de belastingaangifte.

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. GINYJEN kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.  Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@ginyjen.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die met ons gesloten is of wanneer dit wettelijk verplicht is.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

E-mail

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de aan ons toegestuurde gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoekgedrag op de website en zijn daarmee directe input voor de verbetering van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Wij maken voor GINYJEN gebruik van cookies. Het is mogelijk het gebruik van deze cookies te weigeren. Hierdoor wordt echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperkt en is daardoor niet aan te raden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze sites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U wordt daarom aanbevolen om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op.
Dit kan via info@ginyjen.nl of door middel van het contactformulier.